2.

Nuôi tôi đã từng rất khó, nhưng giờ tôi lại có thể sống vô cùng dễ dàng, tựa như mầm … Thêm

1.

  Sư phụ nói rằng tôi được sinh ra ở một làng chòi nhỏ nơi cửa sông trong một gia … Thêm

Giới thiệu

Tạm gọi là truyện dài kỳ hư ảo loạn lạc.  Thực ra nếu nói cho trọng tâm, Lạc Quốc là … Thêm