Bạn

Tôi thích gọi người thương bằng bạn. Thích cách mà chữ “bạn” lớn lên dần dần, từ bạn bè, bạn … Thêm

Shouldn’t be the same

Nostalgia, sometime, is an indescribable feeling. I can’t remember the last time my heart waved like this since I got … Thêm

Mẹ

Lại nghĩ buổi trưa nào đó đón mẹ tan trường. Ngồi vào bàn, nghe câu “I will love you, unconditionally” … Thêm