Áo dài

Có quan điểm cá nhân thế này: 1. Áo dài là thứ đồ khó mặc nhất dành cho con gái, … Thêm

Everglow

Cơn mưa chiều nay phá hỏng nhiều thứ. Cô chờ anh, nhìn mưa đang dần thưa hạt. Tay vừa viết, … Thêm

Dream keeper

Tôi không biết mình có nhớ anh không, nhưng tôi chọn không giữ anh thật chặt, không phải cho tôi … Thêm