Khánh

“Không biết vậy là hay hay dở. Nhưng đó là cuộc sống bây giờ”

Táo cắn dở

Ai cũng là một cá thể hoàn hảo, nguyên vẹn và đơn độc; lớn dần lên và bị gặm nhấm. Là thay đổi và phá huỷ nhau, hay bên cạnh và ghép nối hoàn hảo với nhau?