“Cẩu thả trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng là bất lương” – Nam Cao

Sống chậm, nhưng nắm bắt phải nhanh

Nắm lấy bàn tay kia, hay để điều tuyệt vời ấy vụt qua trong nuối tiếc. Hạnh phúc thường ngắn, chỉ có nỗi buồn là dài lâu. Nếu không nhanh tay, bạn sẽ không giữ được điều tốt đẹp nhất ở lại.