Từ Minh Viên

Đúng ba ngày sau, đích thân Đường Cửu qua nhà họ Từ nói chuyện hôn ước. Trên đình hướng ra … Thêm

Nguyên Tiêu

Thân là thầy y, dù học đủ ngón nghề võ công hay kiếp trước làm tướng quân oai hùng đến … Thêm

Bạch Vân Tĩnh

Nghe Mệnh Bà nói rằng Tĩnh Vân và tôi không có tư duyên, chỉ có tư thù. Số mệnh đã … Thêm

Tô Đông Thành

Tảng sáng, Tô Đông Thành đánh thức tôi dậy, bảo là muốn đi sớm trước khi gia nhân phát hiện … Thêm

đàn nhị

Bà ta thấy cây đàn nhị rơi ra từ tay nải của tôi thì hất hàm hỏi:  – Biết đánh … Thêm

2.

Nuôi tôi đã từng rất khó, nhưng giờ tôi lại có thể sống vô cùng dễ dàng, tựa như mầm … Thêm

1.

  Sư phụ nói rằng tôi được sinh ra ở một làng chòi nhỏ nơi cửa sông trong một gia … Thêm

Giới thiệu

Tạm gọi là truyện dài kỳ hư ảo loạn lạc.  Thực ra nếu nói cho trọng tâm, Lạc Quốc là … Thêm