Hoa mận trăm năm

Chúng tôi theo Mệnh Bà bước qua một lớp nhà nữa vào gian trong. Vườn trong này có cây mận … Thêm

Đường Ân

Chiều ấy không tìm thấy Bạch Vân Tĩnh, có lẽ vì thế cũng chẳng cắt cử ai theo sát tôi. … Thêm

Đài Hoa Lễ

Buổi chiều tôi lên Đài Hoa Lễ. Nghe nói đây là đài vọng cảnh cao nhất Thành Vĩnh Ninh, mới … Thêm

Lạc Thiên Viên

Đình Phong Ứng gió thổi đìu hiu. Nơi này phong cảnh hữu tình, hồ nước nép mình vào vách núi … Thêm

Từ Minh Viên

Đúng ba ngày sau, đích thân Đường Cửu qua nhà họ Từ nói chuyện hôn ước. Trên đình hướng ra … Thêm

Nguyên Tiêu

Thân là thầy y, dù học đủ ngón nghề võ công hay kiếp trước làm tướng quân oai hùng đến … Thêm

Bạch Vân Tĩnh

Nghe Mệnh Bà nói rằng Tĩnh Vân và tôi không có tư duyên, chỉ có tư thù. Số mệnh đã … Thêm

Tô Đông Thành

Tảng sáng, Tô Đông Thành đánh thức tôi dậy, bảo là muốn đi sớm trước khi gia nhân phát hiện … Thêm

đàn nhị

Bà ta thấy cây đàn nhị rơi ra từ tay nải của tôi thì hất hàm hỏi:  – Biết đánh … Thêm