Tên em

Tên em nhỏ nhỏ ở dưới thôi, còn cái trên là tên Thủ đô của người ta, dài viết muốn … Thêm

Ranma và những người bạn. lầy. Lầy lúc đi lội lúc về. =))  

Khi bắt đầu một trang sổ mới và gửi gắm nhiều thứ vào nó không kèm với kì vọng khiến … Thêm

The other side

When you see that light and you know things are still going on.

Thank Mrs. J. 🙂

Dạo này xài bút chì như ăn gỏi. >.< Ngày chủ nhật hiếm hoi trời Sài Gòn hơi âm u … Thêm

  Yêu lắm. Thương lắm. Mà xa lắm. Xa lắm. 😥 Bánh canh ở nhà là nhất.