Một chiếc thuyền con bé tẻo teo.

“Bánh kem nhé!”

Thực ra…   Nguyên hẹn tôi ở quán bánh đầu con phố hai đứa từng đi học thêm môn Toán … Thêm