Nguyên

Không ổn. Cứ nghĩ đến việc đã ở lại căn nhà bên bãi biển này một tuần ròng rã, tôi … Thêm

Anh có sợ không?

Anh có sợ không

khi nghe em kể về những ngày xa xôi