I know that’s mine

Có một cô gái, cô ấy không tự nhận mình là nhà văn, nên đối với tôi đó luôn là … Thêm

DƯƠNG

“Gọi cho tớ và một lúc nào đó” – Dương đưa cho tôi số điện thoại của cô được viết … Thêm