2016

Biết là những ngày cuối này phải tổng kết 2015, nhưng mà cứ lười. 😀 2016 mong bình an và … Thêm

NGƯỜI PHÊ BÌNH

Bạn có nghe nói về người phê bình? Chắc hẳn bạn đã nghe về Nhà phê bình. Không, tôi không … Thêm

Merry X-mas

Cả đêm 23 lọ mọ lụ mụ, cuối cùng cũng có 24. :v

20151221

Giờ ngẫm lại, phải thừa nhận một chuyện, rằng mỗi người, mỗi việc đến với tôi trong đời này đều … Thêm

Cà phê Sài Gòn

Đã từ lâu rồi, đặt bút xuống là tôi muốn viết cái gì đó về cà phê, về Sài Gòn, … Thêm