Chi

“Anh biết là tôi không bao giờ uống nước người lạ mời” “Vậy làm sao em có cái hẹn đầu … Thêm

Huy

Kết thúc công việc vào lúc 5h, tôi rời bàn làm việc, ra ngoài ban công ngắm trời tang tảng … Thêm