Mar

Tôi nghĩ trong một mối quan hệ, bản lĩnh là điều rất quan trọng.  Trước đó tôi không được may…

Feb

Rồi chúng ta cũng học được cách trưởng thành, qua bình yên hạnh phúc sau những dối gian đổ vỡ,…

Kris

Kris’s heart is a winter’s dreamwith beauty a snow-white gleamthe chill of the air, no worry herecuz your hug, warm…

Shelly

Những ngày gần đến buổi họp hội đồng quan trọng, tôi làm việc gần như trăm tiếng một tuần. Xem…

Joanna

Đã ba tháng kể từ lần cuối anh xuất hiện ở quán. Joanna cũng cố lờ đi, nhưng càng cố…