Màu vẽ trong em là..

Bối rối lại muốn ngồi viết. Nhận ra hình như đêm thứ hai nào cũng bối rối. Như luận bất…

14 Jun

Gửi cho những người tôi đã từng yêu, và không thể yêu thêm nữa. Thế giới này rộng lớn, lòng…

30 Jan

Tôi không chắc mình đang lớn lên, hay già  đi. Hay già đi mà không lớn lên. Chỉ biết rằng…

Thông Ba Lá

Chúng tôi đều cố gắng làm một cái gì đó, chẳng phải để thấy cuộc sống mỗi ngày trôi qua…

“Cẩu thả trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng là bất lương” – Nam Cao

Sống chậm, nhưng nắm bắt phải nhanh

Nắm lấy bàn tay kia, hay để điều tuyệt vời ấy vụt qua trong nuối tiếc. Hạnh phúc thường ngắn, chỉ có nỗi buồn là dài lâu. Nếu không nhanh tay, bạn sẽ không giữ được điều tốt đẹp nhất ở lại.

Birds of a feather

To build a nest we pecked feathers from our chests
Like a book tearing out every page
We weren’t to know that these feathers would grow
In to a beautiful cage