April

April có một đứa con riêng. Chúng tôi không nói nhiều về chuyện cô bé ra đời như thế nào. … Thêm

Chi

Tôi ước gì Chi có thể nói dối, nhưng con người cô quá đơn giản để làm điều đó. Cô … Thêm