Đôi khi, không thể nào chỉ ra được sẽ yêu ai nhiều hơn: Bố, Mẹ, hay Chị?

Mỗi lúc nhìn vào cháu bạn, và bạn hiểu được cảm giác của Bố Mẹ đối với mình, bạn chợt khóc.

Có thể bố mẹ bạn không bao giờ phải nói dối bạn, nhưng bạn sẽ không thể nào biết hết được họ đã phải hy sinh những gì vì con cái.