Mar

Tôi nghĩ trong một mối quan hệ, bản lĩnh là điều rất quan trọng.  Trước đó tôi không được may … Thêm

Rồi chúng ta cũng học được cách trưởng thành, qua bình yên hạnh phúc sau những dối gian đổ vỡ, … Thêm

Kris

Kris’s heart is a winter’s dreamwith beauty a snow-white gleamthe chill of the air, no worry herecuz your hug, warm … Thêm

Shelly

Những ngày gần đến buổi họp hội đồng quan trọng, tôi làm việc gần như trăm tiếng một tuần. Xem … Thêm

Joanna

Đã ba tháng kể từ lần cuối anh xuất hiện ở quán. Joanna cũng cố lờ đi, nhưng càng cố … Thêm