Just

Tình bạn, tình yêu vẫn luôn là những thứ quý và hiếm nhất trên đời. Càng về sau, người mình … Thêm

Từ Minh Viên

Lúc chúng tôi mới đến quận Tư Ngã đã thấy ở đây tổ chức tiệc linh đừng mừng lễ lớn … Thêm

Hoa mận trăm năm

Chúng tôi theo Mệnh Bà bước qua một lớp nhà nữa vào gian trong. Vườn trong này có cây mận … Thêm

Đường Ân

Chiều ấy không tìm thấy Bạch Vân Tĩnh, có lẽ vì thế cũng chẳng cắt cử ai theo sát tôi. … Thêm

In harmony

Có hai thứ mà mình luôn tin trong cuộc sống này: Quả báo đến trong kiếp này Điều mới sẽ … Thêm

June

Luôn nghĩ là, sẽ yêu người đến sau bằng tình yêu lớn hơn tất cả những tình yêu trước cộng … Thêm

Kim Phúc

Tôi không rõ gia thế Kim Phúc. Có người nói nhà hắn rất giàu, có người lại bảo cha hắn … Thêm