Đơn giản là viết hoa

Có người từng hỏi: “Em viết hoa khi viết chữ Mẹ sao?”
Ồ vâng, tôi thường viết hoa cả chữ Bố, Mẹ và Chị khi nhắc về họ ở ngôi thứ ba. Tuy nhiên trong một vài lúc nhắn tin, tôi cũng hay viết hoa khi gọi họ. Đó là khi tôi thực sự rất nhớ, thương rất nhiều, muốn ôm vào lòng nhưng không thể; đôi khi do khoảng cách địa lý, đôi khi do tôi cảm thấy mình quá có lỗi hoặc chưa xứng đáng.
Dù sao thì, tiếng gọi thân thương lắm. Tôi viết hoa vì tôi trân trọng, vì sở thích kì lạ khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Và vì đó là những người quan trọng trong cuộc đời tôi.

19/03/2016