Chuyện kể về một cô bé đi xem phim không nhìn trước lịch nên phải ngồi đọc báo, để rồi yêu sét đánh với cái ghế mà ngồi đọc sách chắc là hay lắm mà không cần hỏi cũng biết là mắc lắm của BoConcept. 😥