30 Jan

Tôi không chắc mình đang lớn lên, hay già  đi. Hay già đi mà không lớn lên. Chỉ biết rằng…

Thông Ba Lá

Chúng tôi đều cố gắng làm một cái gì đó, chẳng phải để thấy cuộc sống mỗi ngày trôi qua…

“Cẩu thả trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng là bất lương” – Nam Cao

Sống chậm, nhưng nắm bắt phải nhanh

Nắm lấy bàn tay kia, hay để điều tuyệt vời ấy vụt qua trong nuối tiếc. Hạnh phúc thường ngắn, chỉ có nỗi buồn là dài lâu. Nếu không nhanh tay, bạn sẽ không giữ được điều tốt đẹp nhất ở lại.

Birds of a feather

To build a nest we pecked feathers from our chests
Like a book tearing out every page
We weren’t to know that these feathers would grow
In to a beautiful cage

Khánh

“Không biết vậy là hay hay dở. Nhưng đó là cuộc sống bây giờ”

Một tháng, một năm, mười năm, có gì khác nhau? Thực ra là khác nhiều lắm. Nhưng một vài tháng,…

Táo cắn dở

Ai cũng là một cá thể hoàn hảo, nguyên vẹn và đơn độc; lớn dần lên và bị gặm nhấm. Là thay đổi và phá huỷ nhau, hay bên cạnh và ghép nối hoàn hảo với nhau? 

Nguyên

Không ổn. Cứ nghĩ đến việc đã ở lại căn nhà bên bãi biển này một tuần ròng rã, tôi…