to you

For those who stole from me: enjoy the garbage.

Just

Tình bạn, tình yêu vẫn luôn là những thứ quý và hiếm nhất trên đời. Càng về sau, người mình…

Từ Minh Viên

Lúc chúng tôi mới đến quận Tư Ngã đã thấy ở đây tổ chức tiệc linh đình mừng lễ lớn…

Hoa mận trăm năm

Chúng tôi theo Mệnh Bà bước qua một lớp nhà nữa vào gian trong. Vườn trong này có cây mận…

Đường Ân

Chiều ấy không tìm thấy Bạch Vân Tĩnh, có lẽ vì thế cũng chẳng cắt cử ai theo sát tôi.…

In harmony

Có hai thứ mà mình luôn tin trong cuộc sống này: Quả báo đến trong kiếp này Điều mới sẽ…

June

Luôn nghĩ là, sẽ yêu người đến sau bằng tình yêu lớn hơn tất cả những tình yêu trước cộng…

Kim Phúc

Tôi không rõ gia thế Kim Phúc. Có người nói nhà hắn rất giàu, có người lại bảo cha hắn…