Khánh

“Không biết vậy là hay hay dở. Nhưng đó là cuộc sống bây giờ”

Một tháng, một năm, mười năm, có gì khác nhau? Thực ra là khác nhiều lắm. Nhưng một vài tháng,…

Táo cắn dở

Ai cũng là một cá thể hoàn hảo, nguyên vẹn và đơn độc; lớn dần lên và bị gặm nhấm. Là thay đổi và phá huỷ nhau, hay bên cạnh và ghép nối hoàn hảo với nhau? 

Nguyên

Không ổn. Cứ nghĩ đến việc đã ở lại căn nhà bên bãi biển này một tuần ròng rã, tôi…

21.6

Hôm qua mình ngồi một bạn nữ xinh xắn, bằng tuổi, mang vẻ trầm ngâm của một cô gái nhiều…