Thông Ba Lá

Chúng tôi đều cố gắng làm một cái gì đó, chẳng phải để thấy cuộc sống mỗi ngày trôi qua … Thêm

Cô bạn tóc nối

Tôi có một cô bạn tóc nối. Không phải cô ấy điệu đà hay chạy đua theo mốt gì. Chỉ … Thêm

“Bánh kem nhé!”

Thực ra…   Nguyên hẹn tôi ở quán bánh đầu con phố hai đứa từng đi học thêm môn Toán … Thêm