Kris

Kris’s heart is a winter’s dreamwith beauty a snow-white gleamthe chill of the air, no worry herecuz your hug, warm … Thêm

to you

For those who stole from me: enjoy the garbage.

Just

Tình bạn, tình yêu vẫn luôn là những thứ quý và hiếm nhất trên đời. Càng về sau, người mình … Thêm

Từ Minh Viên

Lúc chúng tôi mới đến quận Tư Ngã đã thấy ở đây tổ chức tiệc linh đừng mừng lễ lớn … Thêm

In harmony

Có hai thứ mà mình luôn tin trong cuộc sống này: Quả báo đến trong kiếp này Điều mới sẽ … Thêm

June

Luôn nghĩ là, sẽ yêu người đến sau bằng tình yêu lớn hơn tất cả những tình yêu trước cộng … Thêm