Hôm nay hai đứa đã có 1 vấn đề vô cùng gay cấn đến nỗi ngồi cười hí ha hí … Thêm