Rồi chúng ta cũng học được cách trưởng thành, qua bình yên hạnh phúc sau những dối gian đổ vỡ, qua thành công rực rỡ nhớ những ngày cố gắng cùng cực gian truân. Chúng ta, bằng một cách nào đó, vẫn phải tự hào vì những gì mình đã trải qua, vì những đớn đau chấm dứt, nhường chỗ cho những rạng rỡ nảy mầm.

Advertisement