Nếu bạn không yêu một người nữa, hãy để cho người đó thanh thản.

Nếu bạn yêu một người mà người đó không yêu bạn nữa, cũng hãy để cho người đó thanh thản.

Thiệt không hiểu sao trong lúc nấu canh chua cá lại nghĩ ra cái này, có lẽ vì mình đã tiễn hai em cá thanh thản dưới đáy nồi chăng…