Những hoài cổ lần đầu tiên

IMG_3111.jpgNgày được tạo nên bằng những điều vụn vặt ý nghĩa. 

Ví dụ như hôm nay, học được cách cảm nhận cuộc sống tốt lên bằng sống có trách nhiệm, không chỉ với riêng bản thân mình mà với một phần cuộc sống của người khác.

Mình nhìn ánh mắt đó, biết chút xíu của mình chẳng giúp được người ta nhiều, nhưng mình thấy sự cảm kích trong đó, và nhận được chút ấm trong lòng. Bởi hôm nay mình hành động khác hồi trước một xíu, khi đã dẹp đi vài thứ nhỏ mọn vốn chẳng hại ai, nhưng cản trở con người ta chạm đến nhiều thứ.

Tạo ra niềm vui hoặc trải nghiệm thành tựu có thể đạt được bằng nhiều cách, nhưng chẳng bao giờ như lần đầu tiên, bởi ở đó ta được trải nghiệm sự khác biệt của Lần Đầu Tiên.

Bạn bảo mình hoài cổ, mình cũng tự thấy mình hoài cổ. Nhưng hình như mình chính là được tạo nên bằng những thứ hoài cổ lần đầu tiên như vậy. :3

 

 

Baby, baby stay here
          I need some time to clear my mind
                    We both know it’s a problem
                                 When you call me all the time
                                              And I’ll say
                                                        I may just need a little bit longer, yeah
                                                                  I may just need you to be stronger
                                                                              If I’m not there with you