1.

Sư phụ nói rằng tôi được sinh ra ở một làng chòi nhỏ nơi cửa sông trong một gia đình hơn ba đời làm ngư dân. Ngày tôi sinh ra trời đang rét đậm tháng 12, lúc vỏn vẹn mới tròn bảy tháng trong…

Nguồn 1.