Lâu lâu muốn hỏi “Anh lưu tên em trong danh bạ là gì?”

Nhưng thôi không hỏi đâu, vì nếu bị hỏi ngược, lòng lại không muốn nói dối, thì sẽ thấy đâu đâu cũng có cái tên đó.

Đâu đâu cũng có…

Thói quen chăng.