Chữ “công” chữ “bằng”

Sau vài năm cảm nhận và nghiền ngẫm, người luôn đi tìm sự công bằng bình đẳng như tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận công bằng trong đời ở chỗ miếng bánh mỗi người được nhận đều không giống nhau. Gieo nhân nào gặp quả đó, trái ngọt trái đắng hôm nay mình nhận được có thể là do bản thân đã tích từ những năm tháng trước đó. Công bằng mà tôi muốn, suy cho cùng cũng chỉ là mong muốn hạnh phúc, may mắn, niềm vui được chia đều cho tất cả mọi người, và xứng đáng với những gì họ đã cố gắng trước đó. Nếu trái ngọt chưa vội kết hôm nay, hãy ráng chờ thêm một thời gian nữa.

Những ngày tháng thăng trầm của bản thân và của cả những người mình thân yêu giúp tôi hiểu ra, sự trong đời dù tốt dù xấu, nếu đã xảy ra rồi thì nên chấp nhận, và cố gắng cho những tháng ngày sau đó. Hiện tại là hôm nay, và mỗi ngày sau sẽ là hiện tại được tạo ra từ hôm nay. Chỉ cần sống bằng lòng thanh thản với hiện tại, sau này sẽ không phải hối hận.

#guinguoitrantromoidem