Vì cứ tâm niệm “I don’t want to miss a thing” nên đôi khi cứ hay làm những điều mà trước bắt đầu cứ cảm thấy có thể nó rất ngu ngốc.
Mà đến giờ, thực ra chưa hối hận.