Bạn

Tôi thích gọi người thương bằng bạn. Thích cách mà chữ “bạn” lớn lên dần dần, từ bạn bè, bạn yêu, rồi đến bạn đời. Đến một lúc nào chữ bạn kia không còn rạch ròi giai đoạn, nó trở thành bạn tri kỷ, bạn tâm giao.

Tôi thích gọi bạn là bạn. Thích mối quan hệ của chúng tôi dù qua vài tháng hay vài năm vẫn có thể trong lành ngọt ngào như những ngày đầu. Người ta nói tình đầu thường đẹp, lúc mới yêu thì vui, vậy hãy để bạn và tôi luôn giữ được những gì mới mẻ như tình đầu, trong trẻo như lúc mới yêu và ngọt ngào như tình cuối.