Sao phải thế

Chuyện kể rằng, đã từ lâu lắm rồi…

Bài học một: phải học được gì đó.

Bài học hai: nếu không học được thì bài học đó sẽ lặp lại.

Đó là trigger mà ai cũng có.

 

Mới đọc 1 bài viết. Haizz, không phải là người ta phũ với bạn nên bạn phũ lại. Bạn phũ vì bạn nhận ra trước đó mình quá ngu ngốc, và cũng không hiểu sao có thể chịu đựng người rõ ràng không phù hợp và không xứng đáng với những gì bạn dành cho.

Nhưng thật ra không cần phải làm thế. Đơn giản là bước ra khỏi cuộc sống của người đó, sống cho bạn, cho những ai bạn trân trọng. Bạn không cần phải thể hiện lại, không cần phải ăn thua, không cần phải quan tâm. Vì lúc chúng ta chọn bước ra, những thứ kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đã từng ngu ngốc, giờ là lúc để học một bài học. Thế thôi.

Rồi đến lúc bạn sẽ nhận ra, gia đình là số một, lý tưởng đời bạn là số hai. Số ba thì, khi bạn tìm thấy bạn sẽ biết. :3

P/s: tình cờ thích nhạc Oh Wonder thôi, không cần phải đọc lyric :3