Màu vẽ trong em là..

Bối rối lại muốn ngồi viết. Nhận ra hình như đêm thứ hai nào cũng bối rối. Như luận bất … Thêm

14 Jun

Gửi cho những người tôi đã từng yêu, và không thể yêu thêm nữa. Thế giới này rộng lớn, lòng … Thêm

30 Jan

Tôi không chắc mình đang lớn lên, hay già  đi. Hay già đi mà không lớn lên. Chỉ biết rằng … Thêm

“Cẩu thả trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng là bất lương” – Nam Cao

Sống chậm, nhưng nắm bắt phải nhanh

Nắm lấy bàn tay kia, hay để điều tuyệt vời ấy vụt qua trong nuối tiếc. Hạnh phúc thường ngắn, chỉ có nỗi buồn là dài lâu. Nếu không nhanh tay, bạn sẽ không giữ được điều tốt đẹp nhất ở lại.

Birds of a feather

To build a nest we pecked feathers from our chests
Like a book tearing out every page
We weren’t to know that these feathers would grow
In to a beautiful cage

Một tháng, một năm, mười năm, có gì khác nhau? Thực ra là khác nhiều lắm. Nhưng một vài tháng, … Thêm