29 June

Cá nhân tôi cho rằng, người không biết cách giao tiếp hay không biết cách thể hiện cảm xúc cũng được xem là đang mang theo mình một loại khuyết tật.

Tôi sẽ không thương hại, chỉ mong họ biết thương chính bản thân mình.