May

Luôn nghĩ là, sẽ yêu người đến sau bằng tình yêu lớn hơn tất cả những tình yêu trước cộng lại.

Vì người ấy xứng đáng.

Và mình biết mình đủ tự tin để có thể khẳng định câu khập khiễng như thế.