Tên em

Tên em nhỏ nhỏ ở dưới thôi, còn cái trên là tên Thủ đô của người ta, dài viết muốn nản. Nhưng mà em đã cố viết hết, dù có nghỉ giữa hiệp ăn chè trôi nước uống cà phê mấy đợt. =)