Lòng vòng thành phố thế này, P trước H sau:

1.

“Chết rồi mày ơi, mấy chú công an kìa…”

“Thôi có gì đâu, mình chỉ không đội mũ bảo hiểm”

Một lát sau.

“Chết rồi mày ơi, lại mấy chú công an kìa…”

“Đừng sợ. Mình chỉ không đội mũ với đi ngược chiều thôi mà.” 

Thế là P và H lại quàng tay nhau, tiếp tục đi bộ. :3

 

2.

“Mày có định đổi iPhone 6 không P?” 

“Không. Tao chờ 10” 

“Sao lại 10???” 

“Bé giờ thích nhảy bậc vậy á, chơi năm mười mười lăm thôi, không đổi lắt nhắt” 

“…” 

 

3.

P: “Chết rồi, kính của tao hết hạn sử dụng rồi. Kính chống chói mà bây giờ chói quá. Tao sẽ đi tô đen để nó hết chói nữa.” 

H: “…” 

Và để trả lời cho câu hỏi hôm qua: Guess that we absolutely are clever idiots. 😂😂😂